Criminal Law Review Biannual judicial doctrine and case-law publication published by Romanian Association of Penal Sciences and Universul Juridic Publishing House ISSN 2248–0528
  • Summary
  • trimite

Indexing and abstracting

Baza de date internaţionala recunoscuta pentru domeniul ştiinţelor juridice (conform Anexei 1 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4691/2011)

Baza de date internaţionala recunoscuta pentru domeniul ştiinţelor juridice (conform Anexei 1 pct. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4691/2011)